Schade melden

Heb je een schade? Zorg dan in ieder geval voor de volgende punten:

  • Maak foto’s van de schade
  • Bewaarde de beschadigde voorwerpen of delen
  • Doe altijd aangifte als het gaat om een strafbaar feit

Als je slachtoffer bent van letselschade

Heb je letsel opgelopen door een ongeval? Lees dan de brochure wat je kunt verwachten bij de schaderegeling van Klaverblad.

Schade door storm?

Heb je schade opgelopen door storm of zware regenval. Dan kun je bij Klaverblad de schade direct melden.

Ik wil de schade nu online melden: