Klaverblad woonhuisverzekering

Ben je eigenaar van een huis, dan heb je hierin een grote som, al dan niet geleend geld in gestoken. Voordat je het weet, ben je door een onverwachte gebeurtenis jouw investering geheel of gedeeltelijk weer kwijt. Denk maar aan een keukenbrand of een flinke waterschade. Een woonhuisverzekering voorkomt dit. Met de Royaal woonhuisverzekering heb je een uitstekende verzekering tegen alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen waardoor jouw woonhuis schade kan oplopen. Brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel, lekkage, breuk van leidingen, inbraak,aanrijding en vandalisme zijn maar enkele voorbeelden die we kunnen noemen. Als je door de overheid verplicht wordt jouw grond te saneren, dan betaalt Klaverblad de kosten.

Je kunt ook een Budget woonhuisverzekering afsluiten, als je ervoor kiest beperkter verzekerd te zijn. Je bent dan verzekerd tegen de meest voorkomende gebeurtenissen tegen een lagere premie.

Herbouwwaarde

Voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag van jouw woonhuis gaat Klaverblad uit van de herbouwwaarde. Dit is de waarde die nodig is om het woonhuis opnieuw op te bouwen op de plaats waar het stond. De herbouwwaarde houdt weinig verband met de aankoopprijs. Meestal pakt herbouw duurder uit dan nieuwbouw omdat nieuwbouw vaak plaatsvindt in een project waarin meerdere woonhuizen gebouwd worden. Voor de herbouwwaarde is bovendien de ligging minder van belang en telt de waarde van de grond natuurlijk niet mee.

De juiste waarde – geen onderverzekering

Het is belangrijk dat jouw woonhuis voor de juiste waarde verzekerd is. Is het verzekerde bedrag te hoog, dan betaal je teveel premie. Is het bedrag te laag, dan is jouw woonhuis onderverzekerd. Een schade wordt dan niet volledig vergoed. Dit kan voor jou een flinke tegenvaller zijn. Klaverblad heeft hiervoor een oplossing: de garantie tegen onderverzekering.

Garantie tegen onderverzekering

Klaverblad verzekert woonhuizen altijd met garantie tegen onderverzekering. Om deze garantie te kunnen verlenen moet je een ingevulde Waardemeter woonhuis of de herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars invullen. De waardemeters kunnen niet voor alle woonhuizen gebruikt worden, maar alleen als jouw woonhuis aan een aantal voorwaarden voldoet: de onderhoudstoestand is goed, het huis is van steen gebouwd en heeft een harde dakbedekking (geen riet).

Voldoet jouw woonhuis niet aan deze voorwaarden, dan stelt een technisch inspecteur het te verzekeren bedrag vast en kun je alleen een Royaal woonhuisverzekering afsluiten.

Index

Jaarlijks stijgen de bouwkosten. Om ervoor te zorgen dat het verzekerde bedrag voldoende blijft en het woonhuis niet alsnog onderverzekerd raakt, past Klaverblad het verzekerde bedrag jaarlijks aan aan deze stijging. Omdat jouw premie gebaseerd wordt op het verzekerde bedrag, zal de premie jaarlijks ook mee stijgen.

Eigen risico

Voor schade aan het woonhuis door storm geldt een eigen risico van € 250,- voor de Royaal woonhuisverzekering en € 450,- voor de Budget woonhuisverzekering. Verder is er geen eigen risico van toepassing.